Oferta

Prawo handlowe i doradztwo gospodarcze
Obsługa korporacyjna
Prawo umów
Prawo rynku e-commerce

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo przy doborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także pełną obsługę w procesie tworzenia wszelkich struktur organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa i wsparcia dla startup-ów.

Bieżące przygotowywanie wszelkiej dokumentacji korporacyjnej (uchwał, sprawozdań i protokołów organów spółek), a także obsługa rejestracji podmiotów i zmian we właściwych rejestrach to dla nas codzienność.

Wspieramy klientów w zakresie przygotowywania i opiniowania umów z ich kontrahentami, a także w procesach negocjacji umów i całych przedsięwzięć biznesowych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawnych aspektów tworzenia sklepów i serwisów internetowych, w tym wymagań prawa konsumenckiego i prawa reklamy odnoszących się do informacji przekazywanych klientom.


Prawo podatkowe
Analiza ryzyka inwestycji
Spółki zagraniczne
Prawo własności intelektualnej

Kancelaria oferuje doradztwo podatkowe związane ze zwiększeniem efektywności podatkowej działalności klientów i dokonywanych przez nich transakcji, z uwzględnieniem międzynarodowych konstrukcji i rozwiązań w tym zakresie.

Nie masz pewności czy zainwestować swoje środki w dane przedsięwzięcie? Nie wierz tylko na słowo pośrednika lub doradcy. Kancelaria oferuje usługi badania wiarygodności podmiotów oferujących inwestycję, a także oceny ryzyk związanych z daną inwestycją.

 

 

Zajmujemy się obsługą rejestracji spółek i tworzenia międzynarodowych struktur w zagranicznych jurysdykcjach, a także doradztwem w zakresie doboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności z zagranicy.

 

 

Kancelaria zapewnia obsługę w zakresie tworzenia umów licencyjnych i przeniesienia praw w zakresie utworów i znaków towarowych, a także rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Ponadto reprezentujemy klientów w sporach dotyczących utworów, znaków towarowych, a także aspektów związanych z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji.


Prawo żywnościowe
Emisja obligacji i usługi administratora zestawu
Inspektor ochrony danych
Prawne aspekty zatrudnienia

Kancelaria oferuje obsługę i doradztwo w zakresie rejestracji zakładów spożywczych, znakowania produktów spożywczych, a także dokonywania zgłoszeń wprowadzenia do obrotu środków spożywczych.

Emisje obligacji są jedną z form pozyskiwania finansowania przez naszych klientów, stąd Kancelaria przygotowuje emisje obligacji, w tym dokumenty emisyjne, a także świadczy usługi administratora zastawu.

Kancelaria oferuje usługi inspektora ochrony danych osobowych dla podmiotów, które zgodnie z RODO powinny powołać taką osobę w swojej organizacji, a potrzeby danej organizacji nie wymagają tworzenia w tym zakresie osobnego stanowiska pracy.

Doradzamy klientom w zakresie doboru efektywnych dla ich organizacji form zatrudniania, a także zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie przygotowania umów i innych dokumentów związanych z procesami zatrudnieniowymi.


Obsługa prawna postępowań administracyjnych
Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe
Prawo imigracyjne
Obsługa prawna postępowań kontrolnych

Zajmujemy się reprezentacją klientów we wszelkich postępowaniach związanych z nieprawidłowościami w procesach budowlanych zarówno przed organami administracji publicznej jak i sądami administracyjnymi.

Prowadzenie działalności w niektórych przypadkach wiąże się z wszczynaniem postępowań karnych wobec przedsiębiorców, dlatego Kancelaria zapewnia usługi związane z obroną i reprezentacją w takich postępowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania skutecznej linii obrony.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych podmiotów doprowadziło do wyspecjalizowania się Kancelarii w obsłudze procesów pozyskania zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce.

Usługi Kancelarii obejmują reprezentację klientów podczas kontroli płatników składek ZUS, a także kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i wsparcie w przygotowaniu się do takich kontroli, tak aby maksymalnie ograniczyć ich ewentualne negatywne skutki.